Wintersport Frankrijk

accueil
autres detinations Andere bestemmingen
contactez nous Neem contact met ons op
Ontvang onze
nieuwsbrief

Onze algemene verkoopvoorwaarden


RESERVERING VAN UW VERBLIJF
Op het moment van reserveren stort u een voorschot van 25% van het totaalbedrag voor uw verblijf en van de niet-restitueerbare administratiekosten. Na ontvangst stuurt de camping u een bevestiging, die u moet laten zien op de aankomstdag op de camping. Elke wijziging van de gegevens van de reservering moet SCHRIFTELIJK gebeuren. Het totale bedrag moet 30 dagen voor aankomst voldaan zijn, of op de dag van aankomst.

IN DE PRIJS INBEGREPEN :
Toegang tot het waterpark, water- en elektriciteitsverbruik (m.u.v staanplaatsen), de benodigde voorzieningen voor het aantal personen in de chalets en mobilhomes (m.u.v extra personen), schoonmaak bij aankomst. Let op: aan het begin en het einde van het seizoen kunnen sommige winkels en activiteiten gesloten zijn.

NIET IN DE PRIJS INBEGREPEN :
Extra auto, extra personen, extra tent, dagbezoekers, annuleringsverzekering en administratiekosten. De toeristenbelasting moet ter plaatse worden betaald volgens het tarief dat door de gemeente is bepaald. Lakens, handdoeken en babyset zijn ter plaatse te huur.
Aan het eind van het verblijf moeten de appartementen, mobilhomes en chalets weer schoon worden opgeleverd. Mocht dit niet het geval zijn wordt er € 90,- aan schoonmaakkosten in rekening gebracht.
Er wordt een vast bedrag voor huisdieren gerekend (indien toegestaan, zie prijsoverzicht).
De waarborgsom van €200,- voor de mobilhomes en chalets, die wordt geïnd bij aankomst en gerestitueerd op de dag van vertrek onder aftrek van reparaties, vervangende onderdelen of schoonmaakkosten als deze noodzakelijk waren.
Als u wilt vertrekken voor het tijdstip waarop de inventaris wordt gecontroleerd, wordt de borgsom binnen een maand na uw vertrek overgemaakt. Op bepaalde campings wordt ook een borgsom gevraagd voor de huur van een standplaats of badge.


BROCHURE FRANCELOC :
Het reserveren van een verblijf bij FranceLoc houdt in dat u onze algemene verkoopvoorwaarden accepteert. Gezien de diversiteit in het aanbod van FranceLoc kunnen er enige verschillen optreden in de configuratie en de inrichting van de accommodaties.
We herinneren u eraan dat een eventuele voorkeur uwerzijds voor een speciale ligging of situatie een extra service is die niet contractueel wordt gegarandeerd. Werkzaamheden die door particulieren of door openbare instanties worden uitgevoerd en die eventueel voor overlast zorgen op terreinen waar onze klanten verblijven, kunnen niet worden aangeklaagd.

INFORMATIONS TOURISTIQUES :
Elles résultent des indications fournies par les stations et offices du tourisme. Elles ne sont données qu'à titre indicatif, ne sont pas un élément constitutif des prestations fournies et ne sauraient donc engager notre responsabilité en cas d'inexistence lors de votre séjour. Les photographies du catalogue ne sont qu'indicatives, elles ne sont donc pas contractuelles et ne montrent pas précisément la résidence où vous serez logés. Certains sites sont saisonniers et certains commerces et animations peuvent être fermés en début et fin de saison.

AANSPRAKELIJKHEID :
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor onvoorziene voorvallen, overmacht of natuurrampen die uw verblijf verstoren, onderbreken of verhinderen. Mocht zich een probleem voordoen met het chalet of de mobilhome die u hebt gehuurd, moet u TER PLAATSE bezwaar aantekenen. Alle klachten over de inventaris, de staat of de inboedel van het gehuurde chalet of mobilhome moeten binnen 48 uur kenbaar worden gemaakt. Is dit termijn verlopen dan worden de klachten niet meer in behandeling genomen en wordt u bij vertrek verantwoordelijk gehouden voor eventuele beschadigingen of ontbrekende onderdelen.
Alle opmerkingen of klachten met betrekking tot een verblijf moeten binnen 1 maand na de laatste dag van uw verblijf per aangetekende brief op ons hoofdkantoor zijn ontvangen. Onze klantenservice zal uw klacht binnen 2 maanden na ontvangst behandelen.

AANKOMST EN VERTREK :
De gehuurde accommodatie is beschikbaar vanaf 16.00 uur tot 20.00 uur (kan per camping 1 uur meer of minder zijn, de exacte tijden worden vermeld in de reserverings overeenkomst die u ontvangt nadat uw reservering is geregistreerd). Het vertrek vindt plaats vóór 10 uur. De staanplaatsen zijn beschikbaar vanaf 14.00 uur en dienen vrij te zijn voor 12.00 uur.
Stel de camping op de hoogte wanneer u eerder aan denkt te komen of eerder wilt vertrekken.

ANNULEREN VAN HET VERBLIJF :
Alle annulereing moeten worden gemeld per post, per fax of per e-mail bij de campingleiding van uw verblijf. U heeft 8 dagen vanaf de datum van annulering om de camping een bewijs toe te sturen (medische-, overlijdens-, werkgevers verklaring).
Na de datum van aankomst, dient u binnen 48 uur nadat de reden van annulering heeft plaatsgevonden deze te melden bij de camping.
Bij annulering van het verblijf voor aankomst, bij een onderbreking van het verblijf, of een verlate aankomst ongeacht de reden, ziekte, ongeval of onverwachte gebeurtenis, moet de verhuurder de betaling van het totaalbedrag van de reservering in rekening brengen en vindt geen restitutie plaats.

ANNULERINGSGARANTIE :
Deze garantie is facultatief en moet tegelijk met de aanbetaling bovenop het verhuurbedrag worden betaald. De premie bedraagt ?€ 26,- voor boekingen van 7 nachten en meer, € 9,- voor korte verblijven (2 - 6 nachten). Indien u deze garantie afsluit, bent u gedekt voor: restitutie van de aanbetaling, met uitzondering van administratiekosten en annuleringsgarantie. Restitutie naar rato van de verstreken tijd van de verwachte verhuur, zonder administratiekosten, annuleringsgarantie en schoonmaakkosten, indien u uw accommodatie voor de geboekte vertrekdatum moet verlaten.
De garantie keert enkel in één van de volgende gevallen uit: Het overlijden van de verzekerde. Een ziekte die de verzekerde treft en niet bekend was op het moment van ondertekening van de verhuurovereenkomst of een ongeluk dat plaatsvindt na deze ondertekening.
Overlijden, ziekte of ongeval dat onder dezelfde voorwaarden de partner van de verzekerde treft, het voor- of nageslacht van de verzekerde of diens partner, de broers en zussen en alle personen die gewoonlijk op hetzelfde adres wonen. Overlijden van schoonzoon of schoondochter van de verzekerde.
Een oproep van de overheid, de rechterlijk of militaire macht of als jurylid. Een verhindering ten gevolge van ontslag, een overplaatsing van de verzekerde of diens partner of door het faillissement van de onderneming die door de verzekerde wordt beheerd.
De garantie keert alleen uit in geval van ziekte of ongeval, op aantoning van medische documenten als ziekenhuisopname of doktersverklaring van thuisblijven en werkongeschiktheid.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT :
Elke camping beschikt over een huishoudelijk reglement dat bij de receptie hangt. Als klant van de camping dient u dit reglement na te leven. Let op! Huisdieren zijn verboden op een aantal van onze campings (ze zijn overal verboden rondom de zwembaden, de sanitaire voorzieningen en de restaurants). Indien honden zijn toegestaan, dienen deze te allen tijde aangelijnd te zijn.
Het bewijs van vaccinatie dient u bij u te hebben, hier kan naar gevraagd worden. Vraag meer informatie voor uw aankomst.
Extra tenten, voertuigen of personen zijn niet toegestaan op de standplaats zonder toestemming van de camping.
In de zwembaden is het dragen van een zwembroek verplicht (boxershorts zijn verboden), evenals het dragen van een armbandje.
Bezoekers hebben geen toegang tot het zwembad. (Met uitzonderlijk van Le Sagittaire waar een toegangsprijs wordt gevraagd).
Op sommige campings kan een verbod voor barbecues gelden. Vraag meer informatie voor uw aankomst.

HUURVERZEKERING :
De huurders zijn verplicht om zich bij een verzekeringsmaatschappij te verzekeren tegen de risico's die met hun verblijf samenhangen, te weten: diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke bezittingen, of beschadigingen die worden toegebracht aan de gehuurde inboedel, en ook vernielingen die worden aangebracht aan de camping, of dat nu met opzet gebeurt of door onachtzaamheid. De gasten moeten deze verzekering kunnen bewijzen en op verzoek kunnen vertonen. Persoonlijke voorwerpen, koffers, inboedels, waardepapieren, voertuigen van klanten zijn niet verzekerd tegen diefstal, verlies of beschadiging ongeacht de oorzaak. Het is de taak van de huurder om zich hiervoor te verzekeren.
Als een fiets wordt gehuurd of in bruikleen wordt gegeven, zijn de klanten verplicht om zich tegen diefstal, verlies of beschadiging te verzekeren. In geval van een ongeval wijst de camping alle verantwoordelijkheid van de hand.

RECHT OP FOTO'S :
U geeft de camping en FranceLoc uitdrukkelijk en zonder tegenprestaties toestemming om foto's van uzelf of van uw kinderen die mogelijk worden genomen tijdens uw verblijf, op wat voor manier dan ook te gebruiken voor publicitaire doeleinden van de camping, en van de groep FranceLoc.

FRANCE LOCATION

B.P. 55
06371 MOUANS SARTOUX CEDEX

Téléphone 04.92.28.38.48
Fax 04.92.28.03.30

E-Mail contact@france-location.fr

SARL au capital de 874 000 Euros
RCS B 388 269 078
TVA Intracommunautaire : FR 123 882 690 87
Habilitation touristique N°HA.006.01.0010
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle : Generali France - Rue Saint Bernard 83000 TOULON


Copyright FranceLoc  -  Wettelijke bepalingen  -  Sitemap  -   Powered bij ics
Conditions générales de vente Franceloc