ONZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Reservering van uw verblijf

Met het reserveren van een verblijf bij Capfun gaat u akkoord met onze algemene verkoopvoorwaarden en AVG.

De reservering is bevestigd zodra u uw wachtwoord voor uw persoonlijke Clix-account ontvangt. Persoonsgegevens zoals voornaam, achternaam en leeftijd van alle gasten dienen uiterlijk bij aankomst gemeld te worden. Vanwege veiligheids- en gezondheidsredenen worden minderjarigen zonder begeleiding van een volwassene niet toegelaten. Elke wijziging in de reservering dient SCHRIFTELIJK door te worden gegeven. De Spaanse regelgeving verplicht ons om voor reserveringen op onze Spaanse campings een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) op te vragen en te bewaren. Dit document wordt gevraagd bij het maken van uw reservering of op de dag van aankomst.

 

 

Betalingsvoorwaarden

Voor reserveringen die minimaal 30 dagen voor aankomst worden gemaakt, geldt dat er een aanbetaling moet worden voldaan van 25% van het totaalbedrag voor uw verblijf plus niet-restitueerbare administratiekosten. De administratiekosten bedragen, afhankelijk van de camping of residentie, tussen de €10 en €30. Het restbedrag moet op zijn laatst 30 dagen voor aankomst worden voldaan. Voor reserveringen waarbij de aankomstdatum binnen 30 dagen is, dient het volledige bedrag tijdens het reserveren voldaan te worden. Eventuele latere wijzigingen in het btw-tarief, dat tussen het moment van tariefbepaling en facturering heeft plaatsgevonden, zullen worden doorberekend in de prijs inclusief btw. De annuleringsgarantie is facultatief en moet tegelijk met de aanbetaling bovenop het verhuurbedrag worden betaald. Het bedrag voor de annuleringsgarantie is afhankelijk van de gereserveerde camping of residentie.

 

 

In de prijs inbegrepen: Toegang tot het waterpark, water- en elektriciteitsverbruik (m.u.v. staanplaatsen en verhuur per maand), de benodigde voorzieningen voor het aantal personen in de accommodaties (m.u.v. extra personen), 1 voertuig per plaats en toegang tot gratis activiteiten. Op onze kampeerplaatsen zijn maximaal 6 personen toegestaan.

 

 

Niet in de prijs inbegrepen: Extra voertuigen, extra tent, extra personen, huisdieren, aanhangers, dagbezoekers, annuleringsgarantie, administratiekosten en toeristen- en afvalbelasting. Lakens, handdoeken en babypakket zijn ter plaatse te huur op basis van beschikbaarheid.

 

 

Borg

Bij aankomst op de camping of residentie wordt u om een borg gevraagd.

 

 

 1. Borg accommodatie

Accommodatie en kampeerplaatsen dienen te worden opgeleverd in de staat waarin ze werden aangetroffen. Bij geconstateerde schade bij vertrek zult u hiervan op de hoogte worden gesteld en vervolgens zal het bedrag dat nodig is om orde op zaken te stellen met betrekking tot de accommodatie of plek worden ingehouden.

 

 

 1. Borg schoonmaak

Aan het eind van het verblijf moeten de accommodaties weer schoon worden opgeleverd (schoongemaakt, afwas gedaan, opgevouwen dekens, vuilnis geleegd).

Mocht zich een probleem voordoen met de accommodatie die u hebt gehuurd, dient u TER PLAATSE bezwaar aan te tekenen. Alle klachten over de inventaris, de staat of de inboedel van de gehuurde accommodatie moeten binnen 24 uur kenbaar worden gemaakt. Is dit termijn verlopen dan worden de klachten niet meer in behandeling genomen en wordt u bij vertrek verantwoordelijk gehouden voor eventuele beschadigingen of ontbrekende onderdelen.

Mocht de accommodatie niet schoon worden opgeleverd, dan behouden wij ons het recht voor deze kosten in rekening te brengen door deze met de borg te verrekenen.

U kunt de eindschoonmaak door de camping laten doen. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van het type accommodatie, zie de FAQ op onze website. Indien u de eindschoonmaak door de camping laat doen, dient u nog wel de koelkast te legen, andere etenswaren of producten die u niet mee naar huis neemt weg te gooien en het vuilnis buiten te zetten. Enkele campings vragen ook borg voor de (Top Presta) staanplaatsen of andere zaken zoals de slagboombadge, de huur van een barbecue of fiets, etc. Laat u informeren door de camping.

 

 

 1. Onze accommodaties en diensten

Gezien de diversiteit in het aanbod van Capfun kunnen er verschillen optreden in de configuratie, leeftijd en de inrichting van de accommodaties. Tijdens het reserveren is er de mogelijkheid om uw voorkeuren aan te geven, er wordt geprobeerd zo goed mogelijk aan ieders wensen te voldoen.  Wij herinneren u eraan dat een eventuele voorkeur uwerzijds voor een speciale ligging of situatie een extra service is die niet contractueel wordt gegarandeerd. Urgente werkzaamheden die door de camping of openbare instanties worden uitgevoerd en die eventueel voor overlast zorgen op terreinen waar onze klanten verblijven, kunnen de camping niet worden verweten. Let op: aan het begin en het einde van het seizoen kunnen sommige faciliteiten gesloten zijn. Laat u inlichten door de camping.

 

 

Aankomst en vertrek

De gehuurde accommodatie is beschikbaar vanaf 16:00 uur tot 20:00 uur. Het vertrek vindt plaats vóór 10:00 uur of 12:00 uur (laat u inlichten door de camping). De staanplaatsen zijn beschikbaar vanaf 14:00 uur en dienen vrij te zijn voor 12:00 uur. Voor late aankomsten of eerdere vertrekken, dient u de camping of residentie op de hoogte te stellen. De staanplaatsen en accommodaties worden ingedeeld op basis van beschikbaarheid en kunnen tot ieder moment voor aankomst nog wijzigen.

 

In geval van no-show op de dag van aankomst en zonder telefonisch of schriftelijk bericht 24 uur voor de aankomstdatum behoudt Capfun zich het recht voor om de accommodatie weer opnieuw te verhuren.

 

 

After sales service

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor onvoorziene voorvallen, overmacht, natuurrampen of juridische of administratieve beslissingen die uw verblijf en de animatie op de camping verstoren, onderbreken of verhinderen (met uitzondering van COVID-19, zie hieronder).

Alle opmerkingen of klachten met betrekking tot een verblijf moeten binnen 10 dagen na de laatste dag van uw verblijf per aangetekende brief op ons hoofdkantoor zijn ontvangen of zijn vermeld via de tevredenheidenquête die u de maandag na thuiskomst via e-mail ontvangt. Deze enquête zal ook op uw Clix-account vermeld staan. Onze klantenservice zal uw klacht binnen uiterlijk 3 maanden na ontvangst behandelen. U ontvangt bericht per e-mail zodra dit gedaan is. Indien na het inlichten van de klantenservice per aangetekende post met ontvangstbevestiging er binnen 3 maanden geen bevredigende reactie is gekomen, kan de klant de Médiateur du Tourisme et du Voyage inschakelen, MEDICYS – 73 Bd de Clichy – 75009 PARIS.  –  Telefoon: 0033 (0)149701593 - www.medicys.fr .

 

Bevoegdheidsclausule: toewijzing van een rechtsgebied door een van de partijen geschiedt overeenkomstig de artikelen 46 en 48 van het Franse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

 

 

COVID-19

In geval van volledige of gedeeltelijke sluiting van de camping of residentie (vanwege een maatregel die tot volledig of gedeeltelijk onthaalverbod van het publiek leidt, voor zover de klant tot deze categorie van publiek behoort) besloten door de autoriteiten, en die niet toe te rekenen zijn aan de dienstverlener, zullen de door de klant gedane betalingen worden terugbetaald of omgezet worden in een tegoed. Heeft u, of één van de medereizigers COVID-19 op de data van uw vakantie, dan ontvangt u een terugbetaling op vertoon van een medische verklaring.

 

 

Annuleringsgarantie

Indien u deze garantie afsluit, bent u gedekt voor: restitutie van de reeds betaalde bedragen, met uitzondering van administratiekosten en annuleringsgarantie. Restitutie naar rato van de verstreken tijd van de geplande verhuur, zonder administratiekosten, annuleringsgarantie en schoonmaakkosten, indien u uw accommodatie voor de geboekte vertrekdatum moet verlaten.

De garantie keert enkel in een van de volgende gevallen uit:

- Het overlijden van de verzekerde, een ziekte die de verzekerde treft en niet bekend was op het moment van ondertekening van de verhuurovereenkomst of een ongeluk dat plaatsvindt na de ondertekening.

- Overlijden, ziekte of ongeval dat onder dezelfde voorwaarden de partner van de verzekerde treft, de door de huurder aangewezen medereizigers, zijn (groot)ouders of nakomelingen of de (groot)ouders of nakomelingen van zijn partner.

- Overlijden van broers, zussen, schoonzonen of
-dochters van de verzekerde.

- Een oproep van de overheid, de rechterlijk of militaire macht of als jurylid.

- Een verhindering ten gevolge van ontslag, een overplaatsing van de verzekerde of diens partner of door het faillissement van de onderneming die door de verzekerde wordt beheerd.

De garantie keert in geval van ziekte of ongeval alleen uit op vertoning van een medische verklaring die is uitgegeven binnen 30 dagen voor de aankomstdatum (oudere verklaringen kunnen wij niet accepteren).

 

Alle annuleringen moeten schriftelijk worden gemeld bij uw verblijf, maximaal 24 uur voor de dag van aankomst.

 

Vanaf de dag van annulering heeft u 10 dagen om aangetekend het bewijs van annulering toe te sturen (medische verklaring, overlijdensverklaring, werkgeversverklaring). Bij annulering van het verblijf voor aankomst, bij een onderbreking van het verblijf, of een verlate aankomst ongeacht de reden, ziekte, ongeval of onverwachte gebeurtenis, moet de verhuurder de betaling van het totaalbedrag van de reservering in rekening brengen en vindt geen restitutie plaats.

 

 

Huishoudelijk reglement

Elke camping beschikt over een huishoudelijk reglement dat bij de receptie hangt. Als klant van de camping dient u dit reglement na te leven. Let op! Huisdieren zijn verboden op een aantal van onze campings (ze zijn overal verboden rondom de zwembaden, de sanitaire voorzieningen en de restaurants). Vraag meer informatie voor aankomst. Indien honden zijn toegestaan, dienen deze te allen tijde aangelijnd te zijn. Het bewijs van vaccinatie dient u bij u te hebben, hier kan naar gevraagd worden. Maximaal 1 huisdier toegestaan per accommodatie. Op onze campings in Frankrijk, Spanje en België zijn honden van de 1e en 2e categorie zijn verboden, voor meer informatie zie http://frankrijk.nlambassade.org/. Extra tenten, voertuigen of personen zijn niet toegestaan op de standplaats zonder toestemming van de camping. Het is niet toegestaan om elektrische of hybride voertuigen op te laden op onze campings. Vanwege veiligheid- en verzekeringsredenen mag het aantal personen dat in een accommodatie verblijft niet de maximale capaciteit van de accommodatie overschrijden (baby’s tellen ook als persoon). Is dit wel het geval dan heeft de camping het recht toegang tot de accommodatie te weigeren.

Op sommige campings kunnen barbecues verboden zijn. Laat u inlichten voor uw aankomst. Alle extra elektrische apparatuur dient voor aankomst goedgekeurd te zijn door de camping-directie. Op de camping zijn ouders verantwoordelijk voor hun kinderen en dienen zij toezicht te houden op hun kinderen.

 

 

Het waterpark

In de zwembaden is het dragen van een strakke zwembroek (kleding, allesbedekkende zwemkleding en zwemshorts zijn verboden om hygiënische redenen) en de campingarmband verplicht. Omdat wij zeker willen zijn dat u zich bewust bent van de eventuele gevaren, vragen wij u bij aankomst een verklaring te tekenen waarin u akkoord gaat met het waterparkreglement. Vanwege regels m.b.t. hygiëne zijn jonge kinderen verplicht waterluiers te dragen. Kinderen die niet kunnen zwemmen moeten verplicht zwembandjes dragen. Sommige glijbanen hebben specifieke gebruiksvoorwaarden, dit is het geval voor de Spacebowl, Tsunami, Twister, Crazy Cone en Magic Cone. Laat u inlichten door de campingdirectie. Daggasten in Frankrijk, Spanje en België hebben wegens verzekeringsredenen geen toegang tot het waterpark. De camping kan mogelijk af en toe een glijbaan of zwembad moeten sluiten in geval van onvoorziene technische problemen die kunnen leiden tot problemen met de veiligheid of hygiëne. Toegang tot het waterpark is ten strengste verboden buiten de openingstijden om.

 

 

 

Huurverzekering

Huurders zijn verplicht om zich bij een verzekeringsmaatschappij te verzekeren tegen de risico's die met hun verblijf samenhangen, te weten: diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke bezittingen, of beschadigingen die worden toegebracht aan de gehuurde inboedel, en ook vernielingen die worden aangebracht aan de camping, door de huurder zelf of door medereizigers. Deze verzekering moet bewezen kunnen worden en op verzoek getoond. Persoonlijke voorwerpen, koffers, inboedels, waardepapieren, voertuigen van klanten zijn niet verzekerd tegen diefstal, verlies of beschadiging ongeacht de oorzaak. Het is de taak van de huurder om zich hiervoor te verzekeren.

Als een fiets wordt gehuurd of in bruikleen wordt gegeven, zijn de klanten verplicht om zich tegen diefstal, verlies of beschadiging te verzekeren.

 

 

Bedenktijd

Volgens het artikel L221-28 van de Franse consumptiewet, kunt u zich niet meer bedenken wanneer de reservering bevestigd is met een aanbetaling.

 

 

Belangrijke opmerking

Geen brochure of website kan vrij zijn van eventuele schrijf- of drukfouten. Onze prijzen zijn onder voorbehoud, afhankelijk van de economische en commerciële marktomstandigheden. De op de huurovereenkomst vermelde prijs is bindend.

 

 

Capfun campings in Nederland

Voor de Capfun campings in Nederland zijn naast de Capfun algemene verkoopvoorwaarden, de RECRON-voorwaarden van toepassing. Indien het gestelde in de Capfun-overeenkomst en/of de bijbehorende informatie in strijd is met de RECRON-voorwaarden gelden de RECRON-voorwaarden.

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS EN ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

We hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteren nauwgezet de geldende wetgeving.

Het bedrijf CAPFUN, de residenties en campings die bij Capfun zijn aangesloten, zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en beheren alle informatie met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijkheid.

Onze medewerker voor gegevensbescherming is te contacteren via dpo@capfun.com. Dit e-mailadres kan gebruikt worden bij vragen over capfun.nl en alle Capfun-campings.

 

Welke gegevens worden verzameld?

 

Op capfun.nl, per telefoon of op de website van de camping:

Wanneer u een reservering maakt op capfun.nl, via onze reserveringslijn, op de website van een camping of telefonisch bij een camping, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam (van de hoofdboeker en de medereizigers)
 • Geboortedatum (van de hoofdboeker en de medereizigers)
 • E-mailadres (van de hoofdboeker)
 • Adres (van de hoofdboeker, facultatief)
 • Telefoonnummer (van de hoofdboeker)
 • Voor Spaanse campings en in overeenstemming met de wetgeving: identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart)

 

Tevredenheidsenquètes – na uw verblijf sturen wij u een vragenlijst

De beoordeling van onze gasten is erg belangrijk voor ons en stelt ons in staat om te verbeteringen door te voeren. Na uw verblijf sturen wij u daarom drie keer een verzoek via e-mail om een ​​tevredenheidsenquète te beantwoorden. Als u deze beantwoordt, bewaren wij uw beoordeling over uw verblijf 5 jaar. Deze beoordeling kan worden geraadpleegd door de klantenservice en managementteams van Capfun.

Het wordt anoniem geplaatst op de site mening.capfun.nl en mogelijk op capfun.nl en op de website van de camping. Uw e-mailadres of uw achternaam wordt hierbij niet weergegeven. Op deze wijze kunnen onze nieuwe gasten op een transparante manier uw mening over uw verblijf inzien.

Bij het invoeren van uw beoordeling heeft u de mogelijkheid om aan te geven dat u niet wilt dat uw beoordeling op mening.capfun.nl verschijnt. In dat geval wordt uw beoordeling niet openbaar gemaakt.

Op uw Clix-account en in onze systemen bewaren we de geschiedenis van uw verblijven van de laatste 5 jaar en de tevredenheidsonderzoeken die u heeft ingevuld naar aanleiding van uw vakantie van de afgelopen 5 jaar.

 

Op carriere.capfun.com of als u zich aanmeldt voor een van onze campings of residenties

Op onze site carriere.capfun.com kunt u solliciteren op één van onze campings (of residenties) of op ons hoofdkantoor. In deze context verzamelen we de volgende informatie:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adres
 • E-mailadres
 • CV
 • Motivatiebrief

Deze informatie kan worden geraadpleegd door de managementteams van de camping en de HR-afdeling van Capfun. Ze worden na 18 maanden verwijderd.

 

Informatie die wij niet opslaan:
Al uw betalingsgegevens (creditcardnummers) worden niet op onze servers opgeslagen, maar bij onze bankpartner. Capfunmedewerkers hebben hiertoe geen toegang.

 

Veiligheid
Capfun heeft een passend beleid en technische organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te op te slaan en te beschermen tegen onwettige of ongeautoriseerde toegang, onopzettelijk verlies of vernietiging, beschadiging, ongeautoriseerd gebruik en onwettige openbaarmaking.

In alle gevallen wordt de gebruiker erop gewezen dat elke datatransmissie via internet niet volledig veilig is en als zodanig op eigen risico wordt uitgevoerd. Hoewel wij ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kan Capfun de veiligheid van persoonlijke gegevens die via onze website worden verzonden niet garanderen.


Wachtwoordbeleid

Omdat een wachtwoord gevoelige informatie is en geen enkel computersysteem ondanks inspanningen onschendbaar is, hebben we ervoor gekozen om een ​​veilig wachtwoord voor u te genereren bij het aanmaken van uw Clix-account. Het wordt u enkel per e-mail toegestuurd. Bent u uw wachtwoord kwijt? Wij maken een nieuwe voor u aan (op deze pagina: https://www.capfun.nl/clix/connexion.php) en sturen het vervolgens per e-mail naar u. Wij willen geen zelf aangemaakte wachtwoorden van u op onze servers opslaan. Op die manier hebben eventuele hackers bij een aanval geen toegang tot een wachtwoord wat u mogelijk op elders ook gebruikt (e-mail, facebook, etc).

 

Informatie die wij automatisch verzamelen

Wanneer u op de site www.capfun.nl surft, in strikte overeenstemming met de huidige wetgeving en uw rechten, gegevens met betrekking tot uw browsen en interacties met onze website.

Deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies of andere vergelijkbare technologieën, zoals webbakens, pixels en identificatoren van mobiele apparaten.

 

Hoe gebruiken wij deze informatie

Wij gebruiken uw gegevens om uw reservering te beheren, om u aanbiedingen te sturen of om u informatie te sturen over uw aanstaande of afgelopen verblijf.

We kunnen uw e-mailadres overdragen aan onze Verified Reviews-partners en TrustPilot zodat zij, indien u hieraan wenst bij te dragen, uw feedback over uw klantervaring kunnen verzamelen bij het gebruik van de site www.capfun.nl.

Waar wettelijk toegestaan, kunnen we uw e-mail delen met sociale netwerken zoals Facebook, Google of Instagram, als onderdeel van onze marketingpromotie.

Uw gegevens worden niet overgedragen buiten de Europese Unie. U kunt ze op elk moment raadplegen op uw persoonlijke Clix-account.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om onze dienstverlening uit te voeren of binnen de wettelijk voorgeschreven grenzen. Aan het einde van deze periode worden uw persoonsgegevens verwijderd. Wij kunnen uw gegevens niet verwijderen in geval van een wettelijke bewaarplicht, bijvoorbeeld als dit wordt voorgeschreven door de boekhoudwetgeving of als er een wettelijke reden is om de gegevens te bewaren, bijvoorbeeld een lopende contractuele relatie.

Gegevens van klanten die op vakantie zijn geweest bij Capfun of op een door Capfun gekochte camping worden tien jaar bewaard indien er minstens één verblijf bij Capfun is geweest in de laatste vijf jaar. Als u de afgelopen vijf jaar niet opnieuw klant bij ons bent geweest, worden uw gegevens verwijderd.

Op eenvoudig verzoek van u kunnen wij uw gegevens verwijderen. Stuur een e-mail naar dpo@capfun.com of naar ons postbusadres: Capfun, 73 Parc de l'Argile, 06130 Mouans Sartoux.

 

Cookies bij Capfun

We gebruiken cookies of andere vergelijkbare technologieën, zoals webbakens, pixels en identificatoren van mobiele apparaten. We kunnen onze zakenpartners ook toestaan ​​om deze volgtechnologieën op onze website te gebruiken:

 • Cookies met betrekking tot identificatie in het persoonlijke Clix-account
 • Cookies in het ‘winkelmandje’
 • Cookies voor analyse van publieksmetingen

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt capfun.nl gebruik van cookies. Door verder te surfen op de site, accepteert u het gebruik ervan om u passende aanbiedingen te doen.

 

 

Waarom gebruikt Capfun cookies?

Capfun gebruikt cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden en aangepast aan uw persoonlijke voorkeuren. Door gebruik te maken van cookies zorgt Capfun ervoor dat u tijdens het surfen op internet niet dezelfde informatie hoeft in te voeren. Cookies worden ook gebruikt om de prestaties van de site te optimaliseren.

Capfun heeft alle technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en u te beschermen tegen mogelijk verlies van informatie of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Hoe kan ik cookies uitschakelen?

U kunt uw internetbrowser configureren om cookies uit te schakelen. Houd er echter rekening mee dat als u cookies uitschakelt, uw gebruikersnaam en wachtwoorden niet langer op een website worden opgeslagen.
Voor het beheer van cookies en uw keuzes is de configuratie van elke browser anders. Het wordt beschreven in het help-menu van uw browser, zodat u weet hoe u uw voorkeuren op het gebied van cookies kunt wijzigen.

U kunt de cookies ook uitschakelen door hier te klikken: Cookies uitschakelen

Of kijk op https://www.capfun.nl/mentions_legales.html

 

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om uw gegevens te allen tijde te verwijderen of te wijzigen. Ofwel op uw Clix-account, of door ons een e-mail te sturen op dpo@capfun.com.

 

Met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

 • Het corrigeren en verwijderen hiervan (recht om te worden vergeten).
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.
 • Het recht om uw toestemming in te trekken of het gebruik van uw gegevens te beperken.

 

Als u vindt dat uw rechten niet worden gerespecteerd, dan kunt een klacht indienen bij onze medewerker voor gegevensbescherming (DPO): dpo@capfun.com of DPO CAPFUN, 73 Parc de l'Agile, 06130 Mouans Sartoux.

Als u, naar aanleiding van uw klacht bij onze DPO, van mening bent dat uw rechten nog steeds niet zijn gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, namelijk de CNIL: www.cnil.fr.

 

Afbeeldingsrechten
De klant geeft Capfun uitdrukkelijk en kosteloos toestemming om hem tijdens zijn verblijf te fotograferen of te filmen en de foto's, video's of geluiden op alle media te gebruiken voor een periode van vijf jaar. Deze

machtiging geldt ook voor alle personen die bij de klant verblijven. Het doel is om Capfun te promoten.
Als u niet wilt dat wij uw foto's op enigerwijze verspreiden, laat het onze campingmanager dan weten bij uw aankomst. Mocht ondanks alles en onbedoeld een foto van u of één van uw reisgenoten op één van onze commerciële media verschijnen, dan volstaat een simpele e-mail naar dpo@capfun.com om die foto of video te laten verwijderen.

 

Wijziging van juridische mededelingen

Capfun kan zijn wettelijke vermeldingen op elk moment wijzigen, in het bijzonder als de geldende wetgeving verandert. Elke wijziging wordt op de website geplaatst of wordt u per e-mail meegedeeld.

In overeenstemming met de wet 2014-344 van 17 maart 2014, kunt u zich verzetten tegen telefonische werving door u te abonneren op de BLOCTEL-lijst (www.bloctel.gouv.fr).

 

Accomodatie Capfun

In toepassing van de wet van 11 maart 1957 (art. 41) en van de intellectuele eigendomswet van 1 juli 1992, is elke gedeeltelijke of volledige reproductie voor collectief gebruik strikt verboden zonder de toestemming van het bedrijf Capfun.
De logo's, afbeeldingen en merken op deze site zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
Deze site kan, zonder zijn medeweten, door middel van hyperlinks met andere sites zijn verbonden.
Het bedrijf capfun wijst alle verantwoordelijkheid af voor de informatie die op deze andere sites wordt gepresenteerd.
De internetgebruiker erkent dat het gebruik van deze site valt onder de Franse wetgeving.

 

Intellectueel eigendom

Toegang tot onze site geeft u het recht op privé en niet-exclusief gebruik van deze site.
Alle elementen die op onze sites worden gepubliceerd, inclusief in het bijzonder teksten, foto's, computergraphics, logo's, merken, enz., zijn werken in de zin van de Intellectual Property Code.
Bijgevolg is elke weergave of reproductie, geheel of gedeeltelijk, die gemaakt zou kunnen worden zonder de toestemming van de auteurs of hun begunstigden, illegaal.